Sunday, February 28, 2010

~ HaDIs 1 : PaHAlA PekErJAaN DiTYEnTUkaN NiaTNyA

Posted by ahmad bukhori


Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar BIN Khattab r.a berkata,
Aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda,

"Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya.Barangsiapa yang berhijrah hanya kerana Allah dan Rasul-Nya maka hijrah itu menuju Allah dan Rasul-Nya.Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi,maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan."

> H.R bukhari dan muslim

0 comments: