Thursday, July 22, 2010

~ BeBEraPA JaWApaN TuHAn MeNGEnAi MaSAlAh ManUsiA

Posted by ahmad bukhori


Soalan : Adakah aku sudah dikira beriman?

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta."

QS. al-'Ankabut (29) : 3-4


Soalan : Kenapa aku tidak dapat apa yang aku idamkan?

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

QS. al-Baqarah (2) : 216


Soalan : Kenapa susah sangat ujian ini?

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....."

QS. al-Baqarah (2) : 286


Soalan : Aku rasa kecewa? Tertekan? Lemah semangat?

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."

QS. Ali Imran (3) : 139


Soalan : Bagaimana harus aku menghadapinya?

"Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan) dan kuatkanlah kesabaranmu (lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan) dan tetaplah bersedia (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)."

QS. Ali Imran (3) : 200


"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk."

QS. al-Baqarah (2) : 45Soalan : Apa yang aku dapat daripada semua ini?
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."

QS. at-Taubah (9) : 111


Soalan : Kepada siapa aku berharap?
"....Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal...,"

QS. at-Taubah (9) : 129


Soalan Terakhir : Ah..aku tidak tahan! Aku dah bosan!!

".....dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir".

QS. Yusuf (12) : 87

0 comments: